• Gedragsregels

  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

  Gedragsregels Algemeen

  Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

  • Iedereen is welkom
  • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
  • Wij laten de kinderen hun spel spelen
  • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  • Als er problemen zijn, maken we er melding van

  Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging! 

  Gedragsregels voor spelers

  Ik:

  • kom gemaakte afspraken na
  • kom op tijd en meld mij tijdig af als ik niet kan komen
  • betaal op tijd de contributie
  • toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
  • speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
  • gedraag me sportief in en buiten het veld (training en wedstrijd)
  • geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
  • bedank de tegenstander voor de wedstrijd en feliciteer als zij hebben gewonnen
  • scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
  • douche mijzelf na de wedstrijd (na de training is gewenst)
  • laat de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit)
  • heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
  • toon respect voor trainers, leiders, bestuur ,sponsoren en andere vrijwilligers
  • spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan
  • ben mij er van bewust dat kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten door mijzelf betaald dienen te worden
  • ben zuinig op het tenue wat ik heb ontvangen van de vereniging en zal dit aan het eind van het seizoen inleveren.

   

  Gedragsregels voor ouders / toeschouwers

  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. De jeugdco√∂rdinator zal in overleg de indelingen vaststellen.
  • Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een e-mail of brief gericht aan de ledenadministratie.
  • De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
  • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
  • Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen, buiten de boarding is dit wel toegestaan.
  • Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.
  • Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!

   

  Wangedrag en sancties

  • Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
  • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
  • Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
  • Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
  • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
  • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.

  Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:

  • Geef waardevolle spullen altijd af achter de bar, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat spelen.
  • Laat dure spullen liever thuis.
  • De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan doen.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.