• Lid worden

    Lid worden van VV Egmond is natuurlijk zeker mogelijk. U kunt daarvoor onderstaand formulier invullen. 
    Voor eventuele vragen neemt u contact op met ledenadministratie@vvegmond.nl.
  • Aanmeldformulier

  • Machtiging automatisch incasso van de contributie/knvb boetes/overigen Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan VV Egmond te Egmond Binnen om van zijn/haar hieronder genoemde bank- of girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie en door de KNVB opgelegde boetes, gegeven tijdens vriendschappelijke, beker en reguliere competitiewedstrijden. Vóór de KNVB boetes/overigen worden geïnd, zult u hierover via email op de hoogte gesteld worden. De contributie zal alleen nog via automatisch incasso kunnen worden betaald.